Säsongsdepression

En depression som kommer tillbaka årligen under samma tidsperiod i kalendern kallas för säsongsdepression (på engelska seasonal affective disorder, SAD). Här i Sverige är det vanligast med höst/vinterdepression och det tros bero på det långvariga mörkret så här långt upp på norra halvklotet.

Precis lika regelbundet som depressionen infinner sig årligen försvinner den när säsongen är över. Vanliga symptom, och ofta en kombination av flera, för den som lider av säsongsdepression är:

Depressionssymptom
melankoli
ökat sömnbehov
nedsatt social aktivitet
ändrad aptit
koncentrationssvårigheter

Vinterdepression

Det är under hösten och övergången till vinter som säsongsdepression är som vanligast. Vi brukar kalla den för vinterdepression eller höstdepression. Debuten av symptom inträder då kring september/oktober och det blir gradvis sämre fram till januari.

I takt med att ljuset återvänder och vintern övergår till vår avtar symptombilden. En del kan till och med övergå i en manisk period under sommaren, men de flesta återgår till att vara symptomfria.

Det är ungefär 5% av vuxna befolkningen som lider av säsongsdepression men det ser olika ut i olika länder hur utbrett det är. Breddgrad är mer betydande än genetisk variation.

Behandling av säsongsdepression

Att vi får för lite dagsljus är en stark teori bakom orsaken till SAD. Därför finns det behandlingar som angriper detta på olika sätt. Att försöka vistas utomhus mitt på dagen är en åtgärd som rekommenderas.

Ljusterapi är en metod som ordineras och det finns att tillgå på kliniker eller genom att skaffa ljusterapilampor till sitt hem eller byta till dagsljuslampor på sin arbetsplats. I vissa fall ordineras farmakologisk behandling. Det saknas dock tillräckligt med forskning för att kunna särskilja säsongsdepression från andra depressiva tillstånd och att ljusterapi skulle ha någon effekt bättre än placebo.

Källor:
» Wikipedia (2021-06-24)