HCL - Human centric lighting

HCL, Human Centric Lighting, människa och ljus

HCL är en teknik som syftar till att öka människans välbefinnande genom att anpassa ljuset till vår dagliga rytm. HCL står för Human Centric Lighting och som namnet avslöjar handlar det om att människan står i centrum för hur belysningen designas.

Personorienterad belysning

Om vi ska översätta HCL till svenska är det bästa vi kan använda personorienterad belysning. Jorden och solen har ett förhållande till varandra som varat i miljarder år och livet på planeten följer solens rytm. Det är i det moderna samhället som vi har börjat rubba på det förhållandet med konstgjord belysning.

Inom HCL vill man återta det holistiska synsättet på hur ljuset påverkar människan. Målet är att belysningen ska återskapa den naturliga dygnsrytmen som dagsljus ger fast med hjälp av artificiellt ljus.

Ljus handlar inte bara om att vi ska kunna se saker när det är mörkt ute eller inne. Ljuset har en viktig funktion i att styra vår inre, biologiska klocka. Kroppens fysiologi regleras mycket av hur vi utsätter oss för ljus och avspeglas i vårt humör, sömn, och produktivitet.

Solen lyser starkt mitt på dagen, 7000 K

Det har kommit mer och mer forskning på ämnet HCL och det främst gällande offentliga miljöer som skola, vård och omsorg. Ljusets förändring över dagen är med och påverkar hur pigga och trötta vi känner oss. Det är viktigt att försöka följa rytmen och inte störa den för mycket för att ha en långsiktigt bra hälsa.

Ljuset som ändras över dagen

Solens strålar träffar jordytan och oss människor på olika sätt under ett dygn. När man mäter solljuset kan man se olika ljusstyrka och färgtemperatur beroende på strålarnas vinkel men också väder spelar in.

Direkt solljus mitt på dagen om solen står högt kan vi träffas av hela 100 000 lux medan det en mulen dag bara når upp till 1000 lux. Färgtemperaturen (Kelvin) varierar också från 1000 K i soluppgången till 7000 K en riktigt solig, molnfri dag.

Så kan belysningen härma solen

Om man befinner sig inomhus mitt på dagen missar man solens ljusstyrka och det finns forskning som visar att sömnkvalitet påverkas. Alla människor kan inte uppnå den nivå av ljus varje dag på grund av olika anledningar. En del jobbar natt och sover på dagen, andra måste arbeta inomhus dagtid och några kanske är sjuka och vårdas i innemiljö.

Solnedgång, rött ljus

Det som Human Centric Lighting kan medföra är att hjälpa till att på artificiell väg ändå återskapa det utomhusljus som man missar. Ett motto som man inom fältet använder är "rätt ljus på rätt plats, i rätt tid". Det innebär alltså inte att man hela tiden ska ha dagsljuslampa påkopplad utan belysningen ska vara dynamisk utefter får biorytm och hjälpa oss få den rytm som solen normalt skulle gett.

Ett sätt att jobba med HCL skulle kunna vara att använda smarta lampor med reglerbart och programmerbart ljus. Det kan vara till exempel lampor ur serien Philips Hue Sana som går att ställa från 2000 K upp till 6500 K.